609060

Угода користувача

1. Терміни, які використовуються для цілей цієї Угоди, мають наступні визначення:

Афілійовані особи — це юридичні та фізичні особи, що звʼязані з Власником договірними відносинами, які включають суворі вимоги про дотримання конфіденційності, безпеки та дотримання інших вимог чинного законодавства України про захист персональних даних, які тією чи іншою мірою беруть участь у захисті, підтримці, розробці, розвитку, функціонуванні та вдосконаленні Сайту.

Індивідуальні налаштування — це набір налаштувань Користувача, визначених на його розсуд під час реєстрації на Сайті або під час подальшої зміни налаштувань (включаючи інформацію про способи і засоби комунікації з Користувачем), який дозволяє здійснювати комунікацію з Користувачем, включаючи відправку Інформаційних повідомлень, згідно з Угодою користувача.

Інформаційні повідомлення — це будь-яка інформація згідно із чинним законодавством України, яка відповідно до Індивідуальних налаштувань і за допомогою Категоризації користувачів може надаватися Користувачам і містити корисні (на думку Власника або Афілійованих осіб) дані та відомості, а також пропозиції комерційного характеру як безпосередньо від імені та в інтересах Власника чи Афілійованих осіб, так і від імені чи в інтересах Партнерів.

Категоризація користувачів — це алгоритм, що використовується Власником чи Афілійованими особами, за допомогою якого, з урахуванням принципу деперсоналізації, Користувачам присвоюють ті чи інші характерні ознаки, пов'язані зі статтю, віком і т.д., завдяки яким в межах Сайту можливі максимально корисні і актуальні для Користувачів (на думку Власника та Афілійованих осіб) комунікації, зокрема за допомогою Інформаційних технологій.

Партнери — це фізичні чи юридичні особи, повʼязані з Власником або Афілійованими особами договірними відносинами, що включають суворі вимоги про дотримання конфіденційності, безпеки та дотримання інших вимог згідно із чинним законодавством України про захист персональних даних, яким надається право на розміщення на Сайті тієї чи іншої інформації відповідно до чинного законодавства України, а також чиї Інформаційні повідомлення (включно з Інформаційними повідомленнями, підготовленими від їхнього імені чи в їхніх інтересах) можуть відправлятися Користувачам згідно з Індивідуальними налаштуваннями і на базі Категоризації користувачів.

Персональний кабінет — це віртуальне представлення даних про Користувача із захищеним доступом, яке використовується Користувачем згідно з Угодою користувача.

Користувач — це фізична особа, яка пройшла процедуру реєстрації на Сайті і прийняла умови даної Угоди.

Угода користувача — це дана Угода, всі зміни і доповнення до неї.

Сайт — це технічно захищений Інтернет-портал, розміщений за адресою https://www.609060.com.ua  та відповідні дзеркала даної адреси, за допомогою якого здійснюється зокрема:
• Інформування будь-яких зацікавлених осіб про порядок та можливості використання Сайту.
• Захищене зберігання різних даних.
• Інформування Користувачів за допомогою визначених відповідно до Індивідуальних налаштувань засобів зв’язку, як у вигляді Інформаційних повідомлень, так і в іншому вигляді, з питань охорони здоров’я, новинок та досягнень у галузі медицини, фармацевтики чи іншої суміжної області, яке (на думку Власника чи Афілійованих осіб) може бути корисним для Користувачів.
• Інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам Угоди про використання персональних даних.

Власник - це юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Алвоген Україна» (ЄДРПОУ 38804488)

Угода про використання персональних даних - це прийняті Користувачами під час проходження реєстрації на Сайті умови про використання персональних даних Користувача, включно з інформацією про цілі використання та обробку даних, обсяг використаних даних, можливість транскордонної передачі і т.д., як це детально описано в Угоді користувача, яка також містить проінформовану, усвідомлену і однозначну згоду Користувача на обробку персональних даних.​

2. Предмет
Дана Угода визначає порядок та особливості використання Користувачем Сайту і його функцій, обов’язки, відповідальність Користувача, застосовані обмеження, а також права і обов’язки Власника та Афілійованих осіб і Партнерів щодо Користувачів.

3. Безпека
Власник та Афілійовані особи докладають всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Сайті, особливо персональних даних Користувачів.
Для забезпечення високого рівня безпеки на Сайті використовуються сучасні технології захисту персональних даних, інформації і безпечного з’єднання Користувачів із Сайтом в межах обміну інформацією і отримання доступу до інформації.
Надаючи доступ до своїх даних, будь-яким третім особам, Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника та Афілійованих осіб будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Користувач усвідомлює, що Власник та Афілійовані особи не здійснюють перевірку третіх осіб, що отримують доступ на розсуд Користувачів до даних Користувачів, зокрема перевірку спеціалізації, досвіду на здійснення медичної практики професіоналами охорони здоров’я та іншої інформації.

4. Персональні дані
З урахуванням призначення Сайту, на ньому передбачається обробка персональних даних фізичних осіб (суб’єктів персональних даних). Крім того, з метою ефективної комунікації, роботи персональних налаштувань та вподобань Користувачів, аналізу статистичних даних та в інших законних цілях, в рамках Сайту здійснюється обробка даних за допомогою cookies.
Обробка персональних даних суб’єктів персональних даних в межах Сайту включає в себе, зокрема, такі дії з даними:
• Отримання (збирання), включаючи завантаження.
• Реєстрація.
• Накопичення.
• Зберігання.
• Адаптування.
• Зміна.
• Поновлення.
• Деперсоналізація (знеособлення).
• Поширення (розповсюдження, реалізація, передача, в тому числі транскордонна).
• Використання, зокрема, використання для Категоризації Користувачів та комунікації з Користувачами.
• Видалення (знищення).
• тощо.

Метою обробки персональних даних є надання, за згодою суб’єктів персональних даних, викладених в даній Угоді Користувача, законних сервісів і послуг Користувачам і Партнерам, а також надання можливості доступу до даних третім особам на розсуд Користувачів.
Всі суб’єкти персональних даних мають всі права, передбачені чинним законодавством України, щодо їхніх персональних даних.
Проходячи процедуру реєстрації на Сайті, кожен Користувач, виступаючи у ролі суб’єкта персональних даних повністю приймає всі положення про персональні дані, що містяться у цій Угоді, і дає інформовану, усвідомлену і однозначну згоду Власнику на обробку зазначених персональних даних Власником і Афілійованими особами. У разі порушення будь-яких вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних з вини Користувачів, вони можуть притягуватись до відповідальності за такі дії.

5. Конфіденційність
Власник та Афілійовані особи докладають зусиль для дотримання максимальної конфіденційності щодо будь-якої інформації з обмеженим доступом, розміщеної на Сайті.
Користувачі та інші треті особи зобов’язані дотримуватись повної конфіденційності (і за першої можливості знищити) відносно всіх даних, що їм не належать, які мають ознаки конфіденційних, в будь-якому випадку, коли вони виявляють такі дані на Сайті або у зв’язку з використанням Сайту. Такі особи також повинні негайно повідомити адміністраторів Сайту про виявлення таких даних, відповісти на всі запитання адміністраторів чи представників компетентних органів державної влади, спрямовані на зʼясування причин і обставин отримання доступу до таких даних.
Надаючи доступ до своїх конфіденційних даних Користувач усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Власника, Афілійованих осіб та Партнерів будь-яку відповідальність за недотримання режиму конфіденційності щодо зазначених даних третіми особами.
При створенні і розвитку Сайту Власник і Афілійовані особи використовують лише програмне забезпечення та програмні механізми надійних розробників, які гарантують дотримання безпеки та конфіденційності. Водночас, Користувач приймає на себе ризик, пов’язаний з тим, що програмне забезпечення та програмні механізми, які використовують Власник і Афілійовані особи, можуть давати (з вини їхніх розробників) збої і помилки, що призводять, зокрема, до ризиків, пов’язаних з недотриманням конфіденційності.

6. Об’єкти права інтелектуальної власності
Сайт, його елементи і складові (як разом, так і окремо), включаючи, але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю Власника та/або Афілійованих осіб. Будь-яке використання будь-яких матеріалів або елементів Сайту без відповідної угоди з Власником, не допускається за жодних обставин.
Позначення 609060 є знаком для товарі і послуг, що належить Власнику.
Реєстрація на Сайті не дає жодних прав чи ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності без оформлення відповідних угод з Власником чи іншими правовласниками.
Використання всіх і будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності на Сайті допускається тільки за згодою законних правовласників.
Користувачі та треті особи можуть притягуватись до відповідальності за будь-які порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти, розміщені на Сайті або в Інформаційних повідомленнях.

7. Реклама та промоційні матеріали
Сайт може містити будь-які рекламні та промоційні матеріали, що не порушують чинне законодавство України.
У випадках, якщо рекламні та промоційні матеріали розміщуються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.
Крім цього, Користувачам можуть направлятися Інформаційні повідомлення відповідно до даної Угоди Користувача.
У випадках, якщо Інформаційні повідомлення направляються від імені або в інтересах Партнерів, повну і будь-яку відповідальність за зміст таких Інформаційних повідомлень несуть відповідні Партнери.

8. Відповідальність Користувача
Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, що вноситься під час реєстрації на Сайті та під час створення Індивідуальних налаштувань.
Здійснюючи реєстрацію, а також кожен і будь-який вхід на Сайт, Користувач підтверджує, що він є особою, яка надала адресу електронної пошти та/або номер телефону, і що така адреса електронної пошти і/або номер телефону є його адресою електронної пошти і/або номером телефону.
Користувач несе повну відповідальність за всі неправомірні дії в межах Сайту або у зв’язку з використанням Сайту, які завдають чи можуть завдати шкоду Власнику, Афілійованим особам, Партнерам чи будь-яким іншим третім особам.

9. Обмеження відповідальності
Власник і Афілійовані особи знімають з себе відповідальність за всі небажані наслідки використання Сайту Користувачем у випадках порушень Користувачем даної Угоди та/або чинного законодавства України, а також будь-яких інших недобросовісних або неправомірних дій Користувачів.
Сайт надається для використання з найкращими намірами і повинен бути корисним інструментом для всіх добросовісних користувачів.
Власник та Афілійовані особи докладають зусиль, щоб підтримувати Сайтбез помилок і в максимальній безпеці. Водночас Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Власник та Афілійовані особи не можуть гарантувати повну відсутність помилок, збоїв та несправностей під час роботи Сайту, так само як і його безперервну придатність для зазначених цілей його використання. У зв’язку з цим Користувачі звільняють Власника та Афілійованих осіб від відповідальності за зазначені недоліки, а також не матимуть права на компенсації, відшкодування шкоди, відшкодування упущеної вигоди тощо, крім випадків, описаних в Угоді користувача або чинному законодавстві України.
Будь-яка інформація, що згадується в повідомленнях (включаючи вкладення, інформацію, розміщену за посиланнями, які вказані в повідомленнях і т.д.), які відправляються від імені www.609060.com.ua  призначається виключно для безпосереднього адресата (Користувача). Використання такої інформації іншими особами, які не є безпосереднім адресатом (Користувачем), суворо заборонено. Якщо повідомлення помилково отримано іншою особою, яка не є безпосереднім адресатом (Користувачем), для якого призначено повідомлення, така особа повинна негайно повідомити про це за адресою yes@609060.com.ua, а також видалити як відповідне повідомлення, так і будь-які його вкладення.
Інформація та/або рекомендації, які містяться на цьому Сайті, не є медичною допомогою, медичним обслуговуванням, медичним призначенням або медичними послугами.
Власник Сайту не є постачальником медичних послуг і не надає медичну допомогу, медичне обслуговування, медичні призначення або медичні послуги.
Медична допомога — це діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами.
Медичне обслуговування — це діяльність установ охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані і отримали відповідну ліцензію в установленому законом порядку у сфері охорони здоров’я, яка не обов’язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов'язана з її наданням.
Медичне призначення — це діагноз і призначене професійно підготовленим медичним працівником специфічне лікування, яке враховує індивідуальні особливості кожного окремо взятого пацієнта.
Медичні послуги (послуга з медичного обслуговування населення) — це  послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров'я або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником. Надання медичних послуг  здійснюється в прямому зв’язку з наданням медичного обслуговування.
Постачальник медичних послуг — це фізична або юридична особа, яка має дозвіл на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до чинного законодавства України.
У разі, якщо Ви потребуєте медичної допомоги, медичного обслуговування, рекомендуємо звернутися до постачальника медичних послуг.

10. Зміни в Правилах
Власник має право змінювати, доповнювати, розширювати і звужувати дану Угоду на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів і без отримання їхньої згоди на такі зміни.
Всі та будь-які зміни цієї Угоди користувача набирають чинності з моменту опублікування на Сайті у відповідному розділі.
Користувач має регулярно перевіряти дану Угоду на відповідній сторінці Сайту, щоб бути впевненим у  тому, що йому відома її актуальна редакція.